3 januari 2024

Trendspaning med Jennie – CTO och Head of Education på Technigo


Tjejer Kodar

by Tjejer Kodar

Året som gick

År 2023 har varit ett spännande år för teknikindustrin med några banbrytande innovationer. Vi har sett hur AI-teknologin, framförallt inom generativ AI, har gjort otroliga framsteg och blivit mer tillgänglig för alla. Vi har skapat texter, musik, bilder, videos och mycket mer med hjälp av OpenAI, Midjourney etc. Det här har dock medfört oro för biased data och etiska aspekter. Vem äger det som skapas med ChatGPT och liknande verktyg?

Det är också varit ett tufft år på många sätt i världen, och när det kommer till teknikbranchen har vi ju bland annat varit med om kollapsen av Silicon Valley Bank som varit en viktig del för många startup och som krossade många tech företag i början av året.

Sociala medier har som vanligt spelat en stor roll i våra liv där TikTok har varit den mest växande spelaren. Twitter blev X när Elon Musk tog över.

Tekniktrender att hålla koll på 2024

Jag tycker på något sätt att det är svårare än någonsin att veta hur nästa år kommer se ut och hur långt tekniken kommer att komma. AI tekniken utvecklas exponentiellt och saker forskare trodde skulle vara möjligt om 5 år är redan möjligt nu. Här kommer 4 områden som jag tror (och hoppas) på för 2024.

Sustainability: Hållbarhet inom teknik
Utan tvekan är hållbarhet en av de största trenderna inom teknik år 2024, och det är tydligt inom praktiskt taget varje område. När världen lägger allt större vikt vid teknik i alla aspekter av livet, såsom bankväsende, hälso- och sjukvård och hur vi interagerar med andra, står vi inför en fråga: tar vi verkligen hållbara beslut? Jag tror vi får se mycket mer fokus på detta under 2024

AI: Mänsklig Intelligens i Digital Form
Året kommer präglas av ännu djupare integration av artificiell intelligens (AI) i våra liv. Från smarta assistenter till avancerad maskininlärning, förväntar vi oss en ökad personlig anpassning och engagerande användarupplevelser. Vi kommer att lära oss jobba med AI på ett mer naturligt sätt.

Femtech: Teknologins Framtid för Hälsa och Välbefinnande
Femtech fortsätter att blomstra och erbjuda innovativa lösningar för kvinnors hälsa. Förvänta er mer fokus på teknologisk utveckling inom området, med produkter och tjänster som syftar till att förbättra kvinnors livskvalitet. Dags att kvinnors hälsa får den uppmärksamhet den är värd.

Utbildning: Teknikens Roll som Lärarassistent
Tekniken kommer att spela en central roll inom utbildningssektorn. VR och AR kommer integreras för att skapa engagerande lärandemiljöer, medan adaptiva läroplattformar kommer anpassa sig för att möta varje elevs individuella behov. Det är inte omöjligt att varje student eller elev kommer att ha en skräddarsydd AI tutor som är anpassad till sitt sätt att lära sig och tidigare erfarenheter.

Jag ser fram emot 2024 med förväntan över hur tekniken kommer förändra hur vi lär oss, jobbar och lever.

Tjejer Kodar är ett initiativ organiserat av Technigo AB.
Org. nr 559051-8030, Asogatan 122, 116 24 Stockholm


© Tjejer Kodar