Del 2 – Lär känna din målgrupp

I den här kursdelen kommer vi att gå igenom de två första stegen inom Design Thinking: Empatisera och Definera. Du kommer få en större förståelse om hur du kan lära känna din målgrupp och vilka behov och problem den har. Vi kommer också att dela med oss av tips och verktyg för att utföra intervjuer på din målgrupp och slutligen hur du kan definiera en problemformulering. Mer om detta längre ned!

Ta din tid och stressa inte igenom materialet. Om du inte förstår eller vill diskutera en specifik del av materialet kan du alltid ställa en fråga i vår Slack-kanal där alla deltagare hjälps åt. En inbjudan till Slack har skickats ut i det första mejlet från oss.

Del 3 kommer att skickas till din mejl imorgon.

Videoföreläsningarna är från delar av vårt UX-design bootcamp på Technigo.


Du kommer att få lära dig..

Förstå användaren genom att empatisera

✅ Att definiera ett behov

✅ Hur du förmedlar dina insikter

✅ Att intervjua dina tänkta användare


1. Empatisera – förstå användaren

Du har säkert hört talas om begreppet user research tidigare. Som UXare arbetar du utifrån användaren. Ditt mål är att skapa användarvänliga artefakter utifrån användarens behov och önskemål. För att göra detta måste vi förstå användaren. Om vi inte vet vem vi designar för, hur ska vi då veta vad vi behöver skapa eller vart vi ska börja? Du kan använda olika metoder för att lära känna din användare, men i denna del går vi igenom hur du med hjälp av intervjuer kan få insikter om användaren.

2. Definiera behovet

När du har gjort din user research, är det viktigt att definiera användarens behov. Vad kommer du fram till när du undersöker användaren? Det är behovet som kommer ligga som grund för ditt fortsatta designarbete. Hur förmedlar du dem till kund eller organisationer? I denna del kommer du få kunskaper om hur du definierar behovet och förmedlar dina insikter om användarens behov på ett övertygande sätt.4. Fyll ett behov

I första delen fick du i uppdrag att identifiera ett problem. Nu när du har valt ett område där du ser förbättringsmöjligheter, ska du intervjua två personer för att se om det faktiskt finns ett behov att fylla.

🚀 Uppgift: Intervjua två personer

Välj ut två personer i din närhet som skulle kunna vara framtida användare. Tänk på vad du ställer för frågor, vad behöver du veta för att gå vidare i designprocessen? Vilka problem upplever användaren inom detta område? Glöm inte bort att föra anteckningar! ✏️

Utifrån det du kommer fram till, ska du skriva en problemformulering som du kommer arbeta vidare med. Utgå från point of view som Sandra förklarar i videon ovan när du definierar ditt problem.

Gå till din sparade FigJam board och påbörja steg 2. 🙌
{den som du kopierade från här}


5. Bli inspirerad

“Jag visste inte vad UX-design var innan jag hittade Technigo och insåg hur jag har utövat UX i hela mitt liv – bara inte inom tech.”

– Caroline Eadon-Bensryd


Heja!

Andra dagen, du är halvvägs med kursen 💪

Kursen hålls i samarbete med

Technigo

Tjejer Kodar är ett initiativ organiserat av Technigo AB.
Org. nr 559051-8030, Asogatan 122, 116 24 Stockholm


© Tjejer Kodar