Eventskalender

  • Capture the flag

    Välkommen på kostnadsfritt event med Epidemic Sound i Stockholm.

  • Fördomsfri AI – finns det?

    Välkommen på kostnadsfritt event hos Knowit i Göteborg.

Tjejer Kodar är ett initiativ organiserat av Technigo AB.
Org. nr 559051-8030, Asogatan 122, 116 24 Stockholm


© Tjejer Kodar