12 juli 2020

Intervju med Åsa på Svenska Spel


Porträtt av Åsa från Svenska Spel
Tjejer Kodar

by tjejerkodar

 Vad jobbar du med på Svenska Spel? 

Inom Plattform har vi delat in oss i ett antal teams eller poddar som vi kallar det här på Svenska Spel, och jag jobbar som chef för  TX-podden. TX står för transaktion eftersom vårt transaktionssystem ingår i den podden. Jag har nyligen tillträtt som chef och har en delad ledarskapsroll tillsammans med Jessica Zetterlund.

Idén till det delade ledarskapet kommer av att vi vill hålla ihop alla som arbetar medtransaktions-systemen i en och samma podd på  ca 30 personer. Att vara chef för detta stora team skulle vara svårt att hinna med för en person och därför har vi uppdelningen där Jessica är teknisk Produktchef och ansvarar för våra leveranser och jag är Chef TX och främst ansvarar för personalfrågor.

I praktiken innebär det att vi samarbetar väldigt tätt och stöttar varandra där det behövs.

 Berätta, hur ser en vanlig dag ut för dig? 

Jag börjar dagen med att kolla om det har hänt något sedan dagen innan, om det har rapporterats några incidenter som vi behöver ta itu med, gå igenom mail samt att förbereda dagens möten. Eftersom jag även är teamcoach för två team börjar vi därefter dagen med morgonmöten vid 9-tiden. Då går vi igenom vad alla arbetar med samt ser om det är något som behöver redas ut eller undersökas för att vi ska komma vidare. Efter mötet försöker jag ta itu med det som eventuellt har kommit upp som jag behöver göra något med.

En normal dag på jobbet har jag ofta ganska många möten, det kan vara planeringsmöten och retron med teamen, statusmöten för de olika projekt vi jobbar med eller arbetsmöten för att reda ut specifika frågor. I min chefsroll har jag också möten med Plattforms ledningsgrupp samt att vi försöker vika av en dag i veckan för strategiskt arbete och planering framåt för TX podden. Det är ett omväxlande och kul arbete!

 Om man inte jobbar som Chef TX, vad finns det för andra möjligheter att jobba inom utveckling och programmering på Svenska Spel?

Det finns många möjligheter att jobba inom utveckling och programmering hos oss, vi är lika mycket ett techbolag som vi är ett spelbolag.

Tack vare att vi har större delen av vår utveckling inhouse finns det möjligheter på alla nivåer från frontend till backend fördelade på en mängd olika team med olika ansvarsområden.

Totalt är vi ca 350 personer som jobbar inom IT/tech på Svenska Spel. Majoriteten av oss sitter i Solna och Visby men vi har även ett kontor i Göteborg där vårt team som utvecklar vårt digitala spelansvars-verktyg sitter.

 Har du några tips till den som är intresserad av en karriär inom tech?

Först och främst säger jag kör, att jobba inom tech är kul! Sen är det bra att skaffa sig en relevant utbildning av något slag. Det finns mängder av utbildningar och kurser att välja mellan. Tjejer Kodar är givetvis en bra början och ett perfekt första steg.

När det kommer till jobb skulle jag rekommendera att söka sig till ett bolag som har mycket egen utveckling. Då får du möjlighet att skapa dig en förståelse för hela teknikstacken samtidigt som du kan se och lära av olika typer av experter.

Sen vill jag även poängtera att allt som har med tech att göra passar lika bra för tjejer som för killar. Var nyfiken och testa!

 Varför stöttar Svenska Spel Tjejer Kodar?

Svenska Spel är ett techbolag och just nu är techkompetens en bristvara. Samtidigt är könsfördelningen på de som faktiskt jobbar i branschen långt ifrån 50/50, vilket den borde vara.

Här har vi ett ansvar och vi vill verkligen vara med och bidra till en förändring. Så vårt samarbete med Tjejer Kodar är en viktig del i det arbetet. Vi har stöttat Tjejer Kodar under flera år och det gör vi för att vi ser att det fungerar, bara under 2019 har drygt 130 personer provat på programmering tack vare våra initiativ.

Tjejer Kodar är ett initiativ organiserat av Technigo AB.
Org. nr 559051-8030, Asogatan 122, 116 24 Stockholm


© Tjejer Kodar