17 mars 2022

Behöver jag lära mig kod för att jobba inom tech-branschen?


kvinna framför dator tittar frågande
Tjejer Kodar

by Julia Lundmark Weinz

Idag finns ett stort behov av IT-kompetens inom i princip alla branscher på arbetsmarknaden. Tyvärr tror många att ett arbetsliv inom IT per definition är likställt med att vara programmerare. Sanningen är att det finns gott om jobbtillfällen inom branschen även för den som inte kan eller vill koda.

IT – ett brett område med många olika roller

Japp, du läste rätt! IT står för informationsteknik och handlar i grunden om att arbeta med information, till exempel genom att samla in, bearbeta, strukturera, analysera, presentera och dela information. I praktiken innebär det att det finns en mängd olika yrken inom IT-området. Vanliga arbetsuppgifter är att utveckla och testa programvara, sköta drift, säkerhet och underhåll av datasystem. På senare tid när samhället digitaliseras och IT blivit en så naturlig del av organisationer och vårt vardagsliv, behövs även andra kompetenser inom exempelvis strategi, kravfångst, UX-design, utbildning samt organisation och ledarskap för att säkerställa att vi gör rätt saker och att slutanvändare och organisationer kan och vill använda IT-systemen och applikationerna som tas fram.

Nedan listas några vanligt förekommande yrkestitlar:

 • IT-arkitekt = har helhetssyn över IT-miljön i en organisation och hur den hänger ihop, t.ex. hur data flödar mellan olika applikationer
 • IT-tekniker = arbetar ofta med den tekniska infrastrukturen i en organisation, till exempel telefoni, webblösningar och datorer som kopplas ihop i ett nätverk
 • IT-strateg / CIO = arbetar med hur ett företag ska nyttja IT och digitalisering för affärsmöjligheter i framtiden
 • IT-support = arbetar med support och utbildning mot slutanvändare för ett eller flera IT-system
 • IT-säkerhetsexpert = ansvarar för IT-säkerheten i företag samt utformar säkerhetslösningar utifrån verksamhetens behov
 • Kravanalytiker [kallas ibland för UX-researcher eller Business Analyst] = arbetar med att ringa in kunden eller slutanvändarens önskemål, behov och problem, och översätter detta till konkreta uppgifter som utvecklaren förstår
 • Produktägare [även kallat Product Owner] = prioriterar insatser och ansvarar för att ett eller flera team gör rätt saker, så att investeringen av en produktutveckling blir framgångsrik
 • Projektledare = ansvarar för att ett projekt genomförs i tid och till den kostnad som är budgeterad och leder arbetsgruppen mot en önskad målbild. Kan t.ex. handla om att leda ett team som utvecklar ett nytt IT-system
 • Scrum Master = en slags facilitator eller mentor som stärker och motiverar ett team och har en viss teknisk kompetens så att de rör sig framåt
 • Systemadministratör = sköter driften av IT-system och plattformar, till exempel genom att lägga till funktioner och användare, se när det är dags att uppgradera med mera
 • Systemförvaltare = leder systemförvaltningen av ett eller flera IT-system inom en verksamhet så att det motsvarar de behov, lagar och regler som finns, t.ex. ansvarar för budget, förnyar avtal, tillhandahåller utbildningar, prioriterar utveckling med mera
 • Systemutvecklare = tar fram och utvecklar data- och IT-system, t.ex. mjukvaruutveckling eller applikationsutveckling. Programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete även om andra arbetsuppgifter ofta ingår
 • Testare = kvalitetsgranskar nya datasystem innan de blir färdiga att användas på marknaden i syfte att uppmärksamma eventuella fel
 • UX-designer = arbetar med att utveckla användarvänliga IT-system som är responsiva, smarta och enkla. En UXdesigner arbetar även med tester av wireframes, mockups och prototyper
 • Webbutvecklare = arbetar med att utveckla och designa produkter och tjänster för webben, till exempel webbplatser, applikationer eller e-handelssystem. Fokus kan ligga på backend- eller frontendutveckling

Som du ser finns en mängd olika områden och arbetsroller inom IT, flera av rollerna kan kanske verka likartade men varierar i omfattning och benämning mellan branscher. 

Nyfiken på en karriär inom IT?

Det kan vara svårt att navigera i IT-djungeln. Det finns många olika utbildningar och vägar att gå för en karriär inom IT, på den mer tekniska änden hittar vi utbildningar som exempelvis datavetenskap med större fokus på programmering, matematik och den mer utpräglat tekniska kunskap som krävs för att bygga program och system, någonstans i mitten finns utbildningar som systemvetenskap och på andra änden av skalan hittar vi istället mer ”mjuka” utbildningar som exempelvis kognitionsvetenskap och managementutbildningar med fokus på interaktion mellan IT och individer, grupper och samhälle


Som du nu kanske har förstått behöver du inte vara en avancerad programmerare för ett arbetsliv inom IT, men med det sagt är det dock alltid bra att kunna grunderna inom programmering och datorer för att förstå hur det hänger ihop och kunna kommunicera och samarbeta med andra.

Ett bra första steg för att ta reda reda på om programmering är något för dig är att gå Tjejer Kodars prova-på-kurs – en gratis 4-dagars kurs där du får lära dig grunderna i webbprogrammering ✨

Tjejer Kodar är ett initiativ organiserat av Technigo AB.
Org. nr 559051-8030, Asogatan 122, 116 24 Stockholm


© Tjejer Kodar