12 mars 2023

Kopiera kod – vad säger lagen?


Tjejer Kodar

by Terese Larsson

Att kopiera kod från en annan källa och använda den i din egen programvara är en vanlig praxis utvecklare emellan. Även om det är vanligt förekommande är det viktigt att känna till de lagliga aspekterna. I många fall är det tillåtet att kopiera kod, men det finns också viktiga begränsningar som måste respekteras – häng med så lär vi oss vad som gäller!

Upphovsrätt, licenser och Open Source

Programkod är skyddad av upphovsrätt på samma sätt som andra kreativa verk enligt upphovsrättslagen. Det innebär att det är olagligt att kopiera och använda programkod som någon annan har skapat utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Detta gäller inte bara för professionella programmerare, utan också för studenter, forskare, hobbyprogrammerare och andra som kan skapa programkod.

Att följa upphovsrättslagen för programkod kan vara komplicerat och variera mellan olika länder. Till exempel kan det i vissa länder vara möjligt att skydda koden som en form av databasrättighet eller företagshemlighet. Det är därför viktigt att undersöka de specifika lagarna i det land eller område du befinner dig i för att säkerställa att du följer dem.

Det finns dock undantag som tillåter kopiering av kod. Till exempel är det tillåtet att använda öppen källkod (open source) vilket ger användare friheten att kopiera, modifiera och distribuera koden utan att bryta mot lagen – under förutsättning att licensvillkoren för källkoden följs. Open source kan främja innovation och utveckling eftersom alla kan förbättra den fritt. Den är också flexibel och kan ofta anpassas till just dina behov.

Det är viktigt att komma ihåg att även om någon har publicerat sin kod på internet eller på en plattform som GitHub, betyder det inte automatiskt att koden är fri att använda. Upphovsrättslagen gäller fortfarande och det är viktigt att alltid kolla om det finns några licenskrav eller andra begränsningar innan du kopierar och använder kod.

Det kan vara frestande att kopiera kod från andra för att spara tid och ansträngning, men det kan ha allvarliga konsekvenser om du bryter mot upphovsrättslagen. Det kan leda till rättsliga påföljder och skada ditt rykte som programmerare. Därför är det alltid bäst att söka tillstånd från upphovsrättsinnehavaren innan du använder deras kod.

Några tips att ta med sig

  • Förstå koden – Innan du kopierar koden bör du förstå vad den gör och hur den fungerar. Detta hjälper dig att undvika att kopiera in buggar eller felaktig funktionalitet i din egen kod.
  • Anpassa till din egen kodstil – Om du kopierar kod från en annan källa kan det vara så att den inte passar in i din egen kodstil. Anpassa därför koden så att den följer din röda tråd och en god programmeringsstil.
  • Kontrollera säkerheten – Om koden du kopierar hanterar känslig data eller funktioner, se till att den är säker. Kontrollera koden för sårbarheter och andra säkerhetsproblem innan du använder den.


Vill du lära dig mer om Open Source? GitHub är the place to be!

Källor: Riksdagen, OpenSource.org

Tjejer Kodar är ett initiativ organiserat av Technigo AB.
Org. nr 559051-8030, Asogatan 122, 116 24 Stockholm


© Tjejer Kodar