13 september 2022

Tillgänglighet på webben – vad är det och varför är det viktigt?


Bild på en illustrerad datorskärm
Tjejer Kodar

by Julia Lundmark Weinz

Kanske har du någon gång hört talas om ”tillgänglighet”? Ett alltmer centralt begrepp inom webbsammanhang. Men vad betyder det? Häng med så vi reder vi ut det tillsammans!

Vad är webbtillgänglighet? ‍♀️
Tillgänglighet handlar i grund och botten om att ta hänsyn till människors olika behov, så att alla kan ta sig runt i samhället oavsett någon typ av funktionsvariation. Det kan till exempel handla om att anpassa den fysiska miljön i en lokal så att dörrar kan öppnas av personer med nedsatt rörelseförmåga.

Webbtillgänglighet handlar på samma sätt om inkludering, men om digital sådan – alltså hur vi bygger webbplatser, appar och andra digitala tjänster för att så många som möjligt ska kunna förstå och interagera med dem[1].

Därför är det så viktigt
Som du säkert vet ger webben stora möjligheter att tillhandahålla information och tjänster. Även många myndigheter och samhällsviktiga funktioner ger idag service via digitala tjänster. För att inte lämna grupper av individer utanför, på grund av exempelvis nedsatt syn, motorik, lässvårigheter eller andra förutsättningar, behöver webbsidorna utformas på ett korrekt sätt.

Genom att väva in standarder och riktlinjer för webbtillgänglighet i utvecklingsprocessen, skapas förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna använda tjänsterna och informationen.

Visste du att det i Sverige till och med finns lagkrav på tillgänglighetsanpassade webbplatser enligt Lagen om tillgänglighet i offentlig service (sk. DOS-lagen). [2]

Så här funkar det
Att utveckla en tillgänglig webbplats omfattar många områden och aspekter – från färgkontrast, textning, logik och navigation med mera. Den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) nivå AA delar upp webbtillgänglighet i totalt 78 kriterier för utvecklingen av en webbplats. Dessa kan i sin tur kategoriseras i fyra övergripande principer. En webbplats ska enligt WCAG vara:

1) Möjlig att uppfatta – Webbsidan ska ha tillräckliga kontraster, textade och syntolkade medier som ska kunna uppfattas av hjälpmedel.

Genom att till exempel tilldela en bild en alternativ text (alt-text) kan någon som använder hjälpmedel ta del av innehållet som de annars rent visuellt hade gått miste om. Alt-texter skrivs vanligen direkt i koden för en webbsida och syns inte av blotta ögat men hjälper personer som använder skärmläsare att förstå innehållet på en webbplats.

HTML-koden med alt text för bilden ovan skulle kunna se ut så här:

 <img src=“IMG_584792.png” alt=“Cute cat”>

2) Hanterbar – handlar om att komponenter på en webbsida måste vara navigerbara. Till exempel att webbsidan är navigerbar via tangentbord eller att det finns klickbara ytor.

3) Begriplig – betyder att informationen och designen måste vara begriplig och följa en konsekvent struktur. Det avser både den visuella designen samt att texten på webbplatsen.

4) Robust – Webben nyttjas inte bara via datorer utan även via mobiltelefoner och surfplattor. Webbplatsen måste därför vara robust för att kunna tolkas av olika användarprogram och hjälpmedel, till exempel följa olika kod-standarder. [3]

Känns det rörigt? Oroa dig inte, du som ska jobba med webb behöver självklart inte kunna alla dessa standarder och kriterier utantill. Du kommer också märka att det kan vara svårt att tillmötesgå alla enskilda behov. Även stora myndigheter kan inte alltid leva upp till alla riktlinjer. Det är bättre att vara ödmjuk och transparent. Använd istället riktlinjerna i WCAG som verktygslåda för god design. Ett tips för dig som ska arbeta med webb är även att involvera sakkunniga i utvecklingsprocessen för att öka insikter om vilka faktiska utmaningar dina användare möter

Nu har vi tillsammans kommit ett steg närmare i att skapa tillgängliga webbplatser! På Myndigheten för Digital förvaltning (digg.se) finns mer information om webbtillgänglighet och mer ingående information om DOS-lagen och WCAG.

Referenser

[1] https://webbriktlinjer.se/tillganglighet/terminologi/ 

[2] https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet 

[3] https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/ 

Tjejer Kodar är ett initiativ organiserat av Technigo AB.
Org. nr 559051-8030, Asogatan 122, 116 24 Stockholm


© Tjejer Kodar