10 mars 2023

Vad är skillnaden mellan produktägare, projektledare och Scrum Master?


Tjejer Kodar

by Terese Larsson

Har du precis som jag sett titlar som produktägare, projektledare och Scrum Master när du scrollat på LinkedIn, men kan inte riktigt urskilja skillnaden på ledarrollerna i ett systemutvecklingsprojekt?

Det är dags att få lite klarhet i de olika rollerna och ta reda på vad produktägare, projektledare och Scrum Master har för ansvarsområden!

Vad gör en produktägare?

En produktägare är ansvarig för att definiera och prioritera funktionerna och kraven för en produkt och för att säkerställa att produkten möter kundernas behov och är konkurrenskraftig på marknaden. Produktägaren fungerar som en förmedlare mellan kunden, affärsverksamheten och utvecklingsteamet och är en del av den agila utvecklingsprocessen.

En produktägare fokuserar på långsiktiga affärsmål och har en viktig roll i att säkerställa att produkten ger värde till kunden och affärsverksamheten.

  • Optimerar produktens värde genom att prioritera funktioner och krav som ger störst nytta för kunden och affärsverksamheten.
  • Definierar produktbackloggen.
  • Säkerställer att produktens funktioner och krav är tydliga, koncisa och lättförståeliga.
  • Fokuserar på kundens behov och ser till att dessa behov uppfylls av produkten.Vad gör en projektledare?

En projektledare ansvarar för att planera, organisera, leda och följa upp ett projekt för att uppnå projektmål och leverera ett gott resultat. Denne säkerställer att projektet genomförs inom budget och tidsramar, medan man samtidigt upprätthåller hög kvalitet på arbetet.

En projektledare fokuserar på projektmål på kortare sikt.

  • Identifierar projektmål och vad som behöver göras för att uppnå dem.
  • Skapar en projektplan med tidsramar, kostnader, resurser och risker.
  • Övervakar projektets framsteg och hantera eventuella problem.

Vad gör en Scrum Master?

En Scrum Master ansvarar för att stödja och coacha ett Scrum-team och ser till att Scrums värderingar följs. Denne undanröjer hinder och agerar bollplank för utvecklarna så att de kan uppnå sprintmål.

Scrum Mastern ger råd och coachning och fokuserar på teamet.

  • Arbetar med produktägaren med produktbackloggen och säkerställer att teamet har förstått vad som är viktigt för kunden.
  • Ser till att teamet har förutsättningar för att arbeta effektivt.
  • Uppmuntrar och stöttar teamet i det dagliga arbetet.

Så vad är skillnaden? 💁🏽‍♀️

Sammanfattningsvis kan man säga att en produktägare är ansvarig för att definiera och prioritera krav och förväntningar från kunden, en projektledare är ansvarig för att planera och leda projektet för att uppnå dess mål, medan en Scrum Master är ansvarig för att stödja och coacha teamet för att uppnå sina mål inom ramen för Scrum.

Vill du veta mer om agil systemutveckling och Scrum? Kolla in dessa ordlistor:

👉 Agile Alliance Glossary

👉 Scrum Glossary


Källor: scrum.org , pmi.porg , scrum.org

Tjejer Kodar är ett initiativ organiserat av Technigo AB.
Org. nr 559051-8030, Asogatan 122, 116 24 Stockholm


© Tjejer Kodar